לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

443

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

יחזקאל ראסנר, מחשובי מוהילב ולמדניה, פלגאה היה מטבעו, וכל מי ששימש שם ברבנות נכווה בלשונו החריפה. וכשמת הרב של העיר והציעו רבנות זו לרבי יוסי-בר סולוביציג סרב רבי יוסי-בר ואמר:

- חוששני. שמוהילב לא תמצא לה רב עולמית. רצונו של ראסנר מעכב. הוא רוצה דווקא ברב קטן ממנו בתורה, ורב כזה עדיין לא בא לעולם.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם