לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

442

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

הרב הקודם היה קטן בקומה, אבל גדול בתורה. כשמת ‏ירש את כסאו רב גדל-קומה. אבל לא גדל-תורה. וכשנכנס לבית-המדרש וישב אל השולחן, שעליו היה הרב הקודם מסדר שעוריו, הוצרך לכוף את קומתו. קרא לשמש ואמר לו:

- שולחן זה נמוך בשבילי יותר מדי.

נאנח השמש והחזיר:

- רבי, שמא כיסא זה גבוה בשבילך יותר מדי?...

[יהודה ייסלש מספר בדיחה זו בהפוך נוסח ומייחסה לרבי יחזקאל לנדא, בעל "נודע ביהודה": [25]

כשהגיע רבי יחזקאל לרבנות של פראג ונכנס לישיבה ראשונה עם דייני הקהילה לא הונח לו בכיסאו, והיטה לכאן ולכאן. אמר לו הדיין-העסקן הידוע רבי זלמן קרוב:

- רבי, למה אתה מטה לכאן ולכאן? שמא כיסא זה גבוה בשבילך יותר מדי?

החזיר לו רבי יחזקאל:

- לא כיסא זה גבוה בשבילי יותר מדי. אלא שולחן זה נמוך בשבילי יותר מדי...]

[25] "בכורי-העתים" לשנת תק"ץ, עמ' 75 ‏, ועי' גם "מקור-ברוך" לרבי ברוך הלוי אפשטין, חלק ג', ווילנה תרפ"ח, עמ' 1279-1278 ‏.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם