לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

440

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

"מניין" רבנים נזדמנו לפונדק אחד, וכשהגיעה שעת-מנחה לא היה בהם מי שייעשה ש"ץ. נמלכו ואמרו לעגלונם:

- ש"ץ תהיה לנו.

סרב העגלון והחזיר:

- כשהייתי נער ביקשה אמי, עליה השלום, לעשות אותי רב. לא נתקיימה בקשתה ונעשיתי עגלון. אבל להתפלל כהלכה מתוך "הסידור" גם אני איני יודע.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם