לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

434

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אמר פרנס לרב שבעירו:

- רבי, כולנו יודעים, שגדול אתה בתורה וביראה. אבל חוששים להדיוטות, והללו מביטים אחריך כשאתה מסיים שמונה-עשרה ראשון לציבור.

התנצל הרב:

- מה יכול אני לעשות? יותר ממה שתיקנו הקדמונים איני יודע להתפלל. מה שהם תיקנו אני מתפלל – ומסיים קודם לאחרים.

אמר לו הפרנס:

- רבי, מפני מראית-עין מוטב, שתשהה קצת במקומך לאחר גמר-תפילה, ולא תהיה ראשון.

חזר הרב והתנצל:

- מה יכול אני לעשות – וכבר גם שהיתי?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם