לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

433

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

פעם אחת סנט הפרנס ברב שבעירו:

- רבי, על כבודך אי אתה חס. בבגד בלוי אתה יוצא ‏לשוק.

החזיר לו הרב:

- למה אתנאה? הכל יודעים אותי כאן.

‏לימים נזדמנו שניהם לעיר אחרת ושוב יצא הרב לשוק כשהוא לבוש בגדו הבלוי. אמר לו הפרנס:

- רבי ,לא גנאי הוא לך, שגם כאן אתה יוצא בבגד בלוי?

החזיר לו הרב:

- למה אתנאה? אין איש יודע אותי כאן.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם