לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

432

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מדרכם של רבנים, שבמכתבים ובשאלות-ותשובות הם מפליגים בשבחים זה לזה. ועליהם היה אומר רבי נפתלי-צבי-יהודה ברלין ("הנצי"ב") מוולוז'ין:

- משל למה הדבר דומה? לסוס שיש לו גירוי במקום שאינו מגיע לשם לא בראשו ולא בזנבו. מה הוא עושה? פושט צווארו ומחכך לסוס חברו במקום זה. והרי כאילו אומר: "חברי, חככתי לך כאן; עכשיו חזור אתה וחכך לי בו במקום"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם