לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

426

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בעיר אחת של גליל לבוב שימש רב, שהיה מפורסם לגדול בתורה ובחכמה, אבל היה חשוד על מיקח-שוחד. פעם אחת כתב לו רבי יוסף-שאול הלוי נתנסון, רבה הגדול של

לבוב, וסיים את מכתבו:

- "הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו: אין קדוש"... [23]

[23] השווה: ‏"הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו: אין קדוש כה'!" שחרית לשבת ויום-טוב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם