לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

424

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שאלו לליצן חריף:

- מפני מה מצוי שבר אצל רבנים?

החזיר הליצן:

- בואו ואסביר לכם. התורה אמרה: "כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר", [20] וחכמים אמרו: "פסיעה גסה נוטלת אחר מת"ק ממאור עיניו של אדם". [21] והרי רב שעיניו כהות אין אתה יודע מה גרם לו – מיקח שוחד, או פסיעה גסה, שהוא פוסע לבתי-כנסיות ולבתי-מדרשות. מה עושה הקדוש ברוך-הוא? נותן לו שבר, כדי שבעל-כרחו תהא פסיעתו פסיעה דקה, וידעו הכל, שמחמת שוחד כהו עיניו.

[20] שמות כג, ח.

[21] ברכות מג ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם