לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

421

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שניים באו לרב מקבל-שוחד לדין. שמע הרב את טענותיהם ואמר להם:

- הדבר טעון עיון. שובו ובואו מחר...

מיד הבין אחד מבעלי-הדין, למה מענה הרב את הדין, ‏ואמר לו:

- ברשותך, רבי, אספר לך מעשה שהיה. מעשה בכפרי, שערך את "הסדר" של פסח, וכשהגיע ל"רבי אלעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי טרפון" ראה, שאשתו מטיפה מכוסה. מחה ואמר לה: "כאן אין מטיפים; הללו רבנים הם ולא מכות". וכשהגיע ל"דם, צפרדע, כנים" ראה, שאשתו אינה מטיפה מכוסה. תמה ושאל: "מפני מה אין את מטיפה"? השיבה לו האשה: "חוששת אני שמא גם אלו רבנים הם". נאנח הבעל והחזיר לה: ‏"אפשר, שלשעבר היו רבנים, עכשיו – אינם אלא מכות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם