לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

419

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בני-העיר ביקשו לסלק את הרב, שלא היה מקובל עליהם, ולמנות אחר במקומו. אמר להם הרב:

- על-פי דין תורה אסור לי לעשות רצונכם ולהסתלק.

אמרו לו:

- פרש דבריך.

החזיר הרב:

- אתם עדים, שרצונן של כל ערי-ישראל שאשמש ברבנות דווקא בעירכם, יוצאת מן הכלל רק עירכם בלבד, והרי זה דין מפורש: "יחיד ורבים – הלכה כרבים". [15]

[15] ברכות ט, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם