לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

417

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

פרנסים קבלו לפני רבי ישראל ליפקין ("סלנטר") על הרב שבעירם, שכל היום הוא עוסק בתורה ועבודה, ואין שעתו פנויה לרבנות. אמר להם רבי ישראל:

- אתם קובלים עליו, ואני משבחו, שאני אומר: מוטב, שהרב יהיה צ"ט חלקים יהודי וחלק אחד רב, משיהיה צ"ט חלקים רב וחלק אחד יהודי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם