לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

415

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

קהילה אחת ביקשה מאת רבי ברוך פרנקל-תאומים, רבה המפורסם של ליפניק, שיבחר לה רב מבין תלמידיו. נענה לה רבי ברוך ונתן עיניו בתלמיד אחד, שהיה ידוע לבעל-הוראה. קודם שנפרד ממנו אמר לו רבי ברוך:

- בני, יודע אני בך, שאתה בקי, ברוך-השם, בכל ארבעת חלקי שלחן ערוך. עכשיו תן דעתך, שתלמד גם את החלק החמישי – כיצד להתהלך עם כל מיני בני-אדם.

לאחר כמה זמן נזדמן אותו תלמיד שוב לליפניק והלך להקביל פני רבי ברוך רבו. שמח עליו רבי ברוך, שאל לו על עירו ועל רבנותו ואמר:

- מובטחני, שקיימת מצוותי ונעשית בקי גם בחלק החמישי של שלחן ערוך.

החזיר לו הלה:

- הן, רבי, עשיתי מה שציוויתני, ולא עוד, אלא שכבר נעשיתי, ברוך-השם, בקי גם בחלק השישי – כיצד להתהלך עם כל מיני בהמות וחיות רעות.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם