לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

409

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רב הודיע לפרנסים, שהוא מסתלק מן הרבנות בעירם, ‏משום שהוזמן לרבנות בוורמיזא.

- זכות גדולה נתגלגלה לו, – אמר הרב, – שישמש ברבנות בעיר שלמד בה רש"י.

נכנסו הפרנסים לישיבה והודיעו להרב, שהם מוסיפים לו על שכרו, ובלבד שלא יעזוב את עירם – ונענה להם הרב.

היה שם ליצן אחד ואמר:

- עכשיו מוכח להדיא, שרש"י ותוספות הלכה כתוספות, שכן בשביל רש"י ביקש רבנו לעזוב אותנו, ובשביל "תוספות" נשאר בתוכנו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם