לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

407

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רבה של קהילה ענייה הוזקק לחזור על הישובים הסמוכים ‏ולקבל נדבות. היו לו גם סוס ועגלה לכך. פעם אחת מצא אותו הפרנס של הקהילה יושב ודואג:

- המושכות של הסוס נתמהו מרוב שימוש, ומהיכן ייקח מושכות חדשות?

אמר לו הפרנס:

- רבי, מושכות למה לך? לא אחת היא לך, אם לישוב זה או לישוב אחר יביאך הסוס?

החזיר לו הרב:

- הדין עמך. אבל אם מושכות לא יהיו לו לסוסי חוששני, שמא יחזירני לביתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם