לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

404

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מווידויו של רב:

- נאמן עלי הדיין, שלא רציתי להיות רב. אמרתי: מה לי ולצרה זו, שאהיה חייב להחניף את "הגבירים" של העיר? אבל פעם אחת בא מעשה לידי, ומעשה זה העבירני על דעתי, ערב-שבת ישבתי במרחץ וחפפתי את ראשי. פתאום ראיתי: נכנסו שני יהודים כרסנים, והבלן רץ לפניהם וחולק להם כבוד גדול. נגשתי אליו ולחשתי לו: "מי אלה? ודאי הם משלמים שכר-מרחץ יותר מאחרים". חזר הוא ולחש לי: "חס ושלום: אין הם משלמים שכר-מרחץ יותר מאחרים, אבל גבירים הם". תיכף גמרתי חפיפת-ראשי, שבתי לביתי ואמרתי לאשתי: בְּרַיְנָה זוגתי הואיל וגם הבלן חייב להחניף לגבירים, מוטב, שאני אהיה רב"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם