לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

403

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכ

רי-ספרים

עשיר אחד מעשירי-העיר שאל להרב על מצב פרנסתו.

אמר לו הרב:

- אילו היו בעירנו חמישה-שישה בעלי-בתים כמוך, הייתי ‏מתפרנס ברווחה ולא בצמצום.

נתכרכמו פניו של אותו עשיר ושאל בשפה רפה:

- רבי, מה טובת-הנאה יש לך הימני?

החזיר לו הרב:

- זהו שאמרתי: אילו היו בעירנו חמישה-שישה בעלי-בתים כמוך, הייתי מתפרנס ברווחה ולא בצמצום, אבל מה אעשה ורוב בעלי-הבתים שבעירנו הם כמוך?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם