לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

397

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

הרב היה למדן מופלג, אבל גם תמים מופלג. פעם אחת חלה מחלה שהייתה בה סכנה גדולה, ובא הרופא וציווה להקיז לו דם. נבוכה הרבנית ושאלה:

- מותר לקבל את הדם בכלי כשר?

החזיר לה הרופא:

- ודאי מותר, חזקה על רבנו, שבהמה כשרה הוא.

(א. ה. הימאן, "ל‏עבענסעראיננערונגען", ברלין1909 ‏, עמ' 20, מספר בדיחה זו בתורת מעשה שהיה ברב אחד בברסלוי, שקראו לו "הרב הדיהרנפורטי" ושימש דיין בבית-דינו של רבי זלמן טיקטין).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם