לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

39

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

אלמנתו הזקנה של הרב היתה לה חזקת-חכירה לנרות של שבת ושל יום-טוב, וכל אימת שנתבעה לשלם דמי-החכירה היתה מסרבת וקובלת:

- העסק אינו מכניס לה כלום: אדרבה, את פרוטותיה האחרונות שלה היא מפסידה בו.

פעם אחת אמר לה "הנאמן" של הקהילה:

- אם-כן, רבנית, למה לך ולצרה זו?

תמהה הזקנה:

- כיצד יהודי פיקח שכמותך שואל שאלה של שטות כזו?... ומהיכן אתפרנס?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם