לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

383

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שניים באו לרבי יוסף [לוקש] לדין: ספינה שכרו בשותפות והטעינו אותה חיטים, ולבסוף נמצא בדק בספינה ונתלחלחו מקצת מן החיטים. זה אמר:

חיטיך נתלחלחו.

וזה אמר:

- לא כי, חיטיך נתלחלחו.

עיין רבי יוסף בפרק "המוכר את הספינה", קמט את מצחו, גירד את זקנו ואמר לבעלי-הדין:

- לא נהיר לי... צאו והביאו את הספינה לכאן.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם