לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

382

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שניים באו לרבי יוסף [לוקש] לדין. שמע רבי יוסף טענותיו של התובע ואמר לו:

- הדין עמך.

עמד הנתבע וטען גם הוא. חזר רבי יוסף ואמר לו:

- הואיל ואתה טוען כך, הדין עמך.

שחקו בעלי-הדין, עזבו את הרב והלכו להם. התחילה הרבנית מטיחה דברים כלפי בעלה, ששוטה ובטלן הוא ולפיכך היא וביתה רעבים. שמע רבי יוסף, סלסל פאותיו ואמר לה:

- עכשיו אני רואה, שהדין עמך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם