לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

377

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רבי דוד-שלמה איבשיץ, בעל "לבושי-שרד" ו"ערבי-נחל" היה רגיל לדבר בגנותה של סורוקי [4] עירו, ששימש בה כמה שנים ברבנות. לסוף הוזמן לרבנות ביאסי של רומניה ויצא מסורוקי, והלכו עמו הפרנסים החשובים ללוותו. כיוון שהגיעו לתחומה של העיר הפך רבי דוד-שלמה את פניו אליה וקרא:

- מה טובה ומה נאה את סורוקי!

אמרו לו מלוויו:

- רבי, ולא היית מגנה את עירנו עד עכשיו?

השיב להם רבי דוד-שלמה:

- עד עכשיו – הן. אבל עכשיו, כשאתם כולכם נמצאים מחוץ לעיר – מה טובה ומה נאה את, סורוקי!...

[4] סורוקי – עיר-המחוז בבסרביה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם