לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

37

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

כלל גדול שינן בעל חנות כל-בו לפקידים-המכרנים:

קונה שנכנס – אל יצא ריקם. שאל סחורה שישנה אצלנו – מיד נותנים לו; שאל סחורה שאיננה אצלנו – מציעים לו אחרת במקומה ומפתים אותו עד שיתפתה ויקח.

לאחר שעה נכנס קונה ושאל "נייר אשר-יצר". פישפש המכרן ולא מצא. נזכר את הכלל של בעליו ואמר לקונה:

- "נייר אשר-יצר" אין לנו, אבל נייר שמיר [7] יש לנו מובחר מן המובחר…

[7] נייר שמיר – נייר זכוכית.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם