לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

363

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

היה מעשה וּוִילנה מרדה בפרנסה התקיף, ביודל אופאטוב, והודיעה לו, שמכאן ואילך אין מרותו עליה. רגז יודל, הכה באגרופו על השולחן וקרא:

- תישק לי וילנה כולה באותו מקום!...

ובלילה אחרי חצות, קול דופק בדלתו:

- רבי יהודה, פתח!

נבהל יודל, נבהלו כל בני-הבית וחרדו אל הדלת:

- מי כאן?

- אני כאן, מדכי חבד. דבר לי אליך, רבי יהודה.

כעס יודל:

- כלום שעת-שיחה היא עכשיו?

השיב מדכי מאחורי הדלת:

- דבר נחוץ, רבי יהודה; צורך הציבור, שאין לדחותו.

מיד נתעטף יודל ופתח לו.

- מה בפיך, מדכי?

נענה מדכי ואמר:

- שניפישוק [1] שלחתני אליך, רבי יהודה, ושאלה היא שואלת: אם גם היא בכלל וילנה ובכלל גזירה?...

[1] שניפישוק – פרבר בוילנה, מעבר לנהר וויליה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם