לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

359

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמרו לו לעשיר קמצן:

ממון קורח יש לך, ומה הנאה לך ממנו? אפילו ברכבת אתה נוסע במחלקה רביעית, המיוחדת לבהמות.

החזיר הקמצן:

מה אני אשם בדבר? כלום אני תיקנתי, שלא תהא מחלקה חמישית?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם