לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

354

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ערב יום-כיפור ראה רבי יוסי-בר סולוביצ'יק לעשיר-קמצן, שהוא שוהה שעה ארוכה בשמונה-עשרה של מנחה ומרבה בבכיות ובווידויים. נתן בו רבי יוסי-בר עין זועמת ואמר:

שנואים עלי הבורחים.

אמרו לו:

רבי, פרש דבריך.

החזיר רבי יוסי-בר:

אמשול לכם משל, למה הדבר דומה, לחייל בשדה-המלחמה, הבורח בשעת סכנה מלגיונו שלו ללגיון שאינו שלו. אף-על-פי שבשדה-המלחמה הוא עומד, דינו דין בורח. ואף הלה כך. מקומו בלגיונם של המרבים בצדקה. ומחמת סכנה עמד וברח ללגיונם של המרבים בתפילה ובתחנונים. והרי דינו דין בורח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם