לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

352

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אחד מבני-בניו של רבי אברהם אבלי גומבינר, בעל "מגן-אברהם", היה עשיר-קמצן, וכל ימיו היה מרבה להתפאר בייחוסו.

פעם אחת בא אצלו שד"ר לבקש נדבה. לא נענה לו היחסן הקמצן והיסיחו לגדולתו של ה"מגן-אברהם". אמר לו השד"ר:

מה יתרון ל"מגן-אברהם" כשאין עמו "מחצית-השקל"?‏[46]...

כידוע, תפס בעל "מגן-אברהם" לשון קצרה כל-כך, שפעמים קשה לרדת לסוף דעתו, ורבי שמואל הלוי קולין חיבר פירוש לו בשם "מחצית-השקל".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם