לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

350

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

רבי אפרים-זלמן מרגליות היה מגדולי-התורה וגם מגדולי העושר בברודי, אבל קמצן היה ואמרו עליו:

רבי אפרים-זלמן עושה צדקה בכל-עת – בדברי-תורה, ולא בממון.

פעם אחת בא אצלו רב מפורסם. התפלפל עמו רבי אפרים-זלמן שעה ארוכה בדברי-תורה, ולסוף שאל את הרב:

מה דעתו של מר על ספרי?‏[45]

כולם יפים בעיני, חוץ מאחד שאינו נראה לי.

אמר לו רבי אפרים-זלמן:

איזו מהם אינו נראה לו למר?

החזיר לו הרב:

"יד אפרים"...

רבי אפרים-זלמן מרגליות חיבר: "בית-אפרים", "זרע-אפרים", "יד-אפרים", "מטה-אפרים" ו"שם-אפרים".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם