לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

35

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

הלך עבר לתומו ברחוב-היהודים, ובדרך-הילוכו הסתכל בחנויות שלפניו. נטפלה אליו חנוונית אחת והתחילה משדלתו:

- רבי יהודי, סורה נא. סחורות מכל המינים יש לנו.

- ומטפחות-אף, – שאל האיש, – יש לכם?

- למאות – התפארה החנוונית. – של בד, של כותנה, של משי.

- אם-כן, – החזיר לה ההלך, – איעצך: קחי אחת מהן וקנחי חוטמך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם