לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

344

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן נכנס לבית ושאל מה-שהוא לאכול, אמר לו בעל-הבית:

אין אתנו בבית כלום, חוץ מאטריות צוננות.

הסכים הקבצן:

בשעת הדחק אדם יוצא ידי קיבתו גם באטריות צוננות.

החזיר לו בעל-הבית:

אם-כך, טרח ושוב לערב: לעת-עתה חמות הן עדיין.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם