לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

341

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר קמצן סגר דלתות-ביתו מצד הרחוב ומצד החצר, שלא יכנסו קבצנים אצלו. למחר פגשו קבצן אחד ואמר לו:

צו לביתך, כי בעוד שלושה ימים אתה מת.

נתחלחל הקמצן, נתן לקבצן נדבה הגונה ושאל:

זו מניין לך?

החזיר לו הקבצן:

קבלה היא בידי מרופא מפורסם: מי שסגור מפנים ומאחור אינו חי יותר משלושה ימים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם