לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

335

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן נכנס אצל עשיר לבקש נדבה, ופטרו העשיר בלא כלום.

פנה הקבצן לצאת ואמר לו:

יהי רצון, שאתה וכל חבריך העשירים תחיו מאה ועשרים שנה.

החזירו העשיר ואמר לו:

הרי נדבה שביקשת, ובשכר זה תסביר לי, שמא בשביל שסירבתי לך ברכתני.

נטל הקבצן את הנדבה והסביר לו:

דברים שאמרתי כך אמרתי. הלואי ואתה וכל חבריך העשירים תחיו מאה ועשרים שנה. עכשיו צא וחשוב, כמה יעלה בחלקך שלך?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם