לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

329

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

גבאי-צדקה באו לעשיר קמצן לבקש נדבה ל"מעות-חיטים".

סירב ואמר להם:

אני פטור. אח עני יש לי...

ולמחר בא אותו אח ליטול מן הקופה של "מעות-חיטים".

אמרו לו הגבאים:

אין אתה זקוק לכך; פלוני העשיר אחיך הוא.

נאנח העני:

אחי הוא, ואפילו פרוטה אחת אינו נותן לי.

חזרו הגבאים אל העשיר הקמצן ואמרו לו:

למה רימיתנו? אמרת: אח עני יש לך. עכשיו הוברר שאתה מתעלם ממנו ואין אתה נותן לו כלום לצורכי-פסח.

החזיר להם העשיר הקמצן:

לחינם אתם קובלים עלי, שרימיתי אתכם. כלום אמרתי, שאני נותן לאחי? לא אמרתי אלא שיש לי אח עני, ואם לאחי איני נותן, אתן לזרים?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם