לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

328

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שני מעשים נכנסו אצל עשיר קמצן לבקש תרומה לדבר שבצדקה. מתחילה סירב הקמצן, ולבסוף נתן להם המחאה לבנק.

לאחר שעה קלה חזרו ובאו המעשים:

שכחת, במחילת-כבודך, לחתום על ההמחאה.

החזיר להם הלה:

חס ושלום! לא שכחתי, אלא בכוונה לא חתמתי, משום שחביבה עלי מצוות מתן-בסתר, ואין רצוני לפרסם שמי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם