לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

326

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר קמצן מת, ועמד בנו ליד מיטתו ולא בכה. וכשבאו הקברנים והוציאו את המת מן הבית והשמשים התחילו מקשקשים בקופסאות, פרץ הבן בבכי. אמרו לו:

מה נמלכת עתה לבכות?

החזיר הבן:

עתה אני יודע שאבא מת: הנה קופסאות של צדקה מקשקשות, והוא אינו בורח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם