לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

325

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

באו לעשיר קמצן לבקש נדבה בשביל לגדור גדר לבית-הקברות. סירב הקמצן ואמר:

איני נותן לדברים שאין בהם צורך. המתים אינם יכולים לצאת מתוך הקברים, והחיים אינם רוצים להיכנס לתוך הקברים. אם-כן, גדר למה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם