לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

324

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שניים נכנסו אצל עשיר קמצן לבקש נדבה להכנסת-כלה ומצאו אותו כשהוא עומד בתפילה, ורמז להם, שאסור לו להפסיק.

אמרו לו המעשים:

לדבר אסור לך, אבל לשמוע מותר. על עסקי הכנסת-כלה באנו...

מיד הפסיק המתפלל ואמר:

אם-כן, הרי זה דבר-מצוה ומותר להפסיק... להכנסת-כלה איני נותן.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם