לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

323

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

רבי אייזל הלך לקמצן מובהק לבקש נדבה לצורכי-הציבור.

משראה הקמצן את הרב, מיהר ויצא מן הבית. וכשנכנס רבי אייזל מצא על השולחן ספר "חובת-הלבבות" פתוח ב"שער-הכניעה".

גיחך רבי אייזל ואמר:

מוטב שהיה אדם זה קורא ספר מוסר אחר, שיש בו "שער-הגאווה", ולא היה בא לידי שפלות כזו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם