לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

322

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ערב-פסח נכנס רבי אייזל אצל עשיר קמצן לבקש נדבה בשביל עניים לצורכי-החג. סירב הקמצן ולא נענה לו, ובשעת-מעשה עמד ובדק כיסיו משום חשש של פירורי-חמץ.

אמר לו רבי אייזל:

רבי פלוני כיסיך שלך אינם טעונים בדיקה.

תמה הלה:

רבי, מה בין כיסי שלי לכיסיהם של אחרים?

החזיר לו רבי אייזל:

זה עתה ענה פיך בך, שאין אתה יהודי אלא עד הכיס...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם