לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

321

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

רבי אייזל חריף נכנס אצל עשיר קמצן לבקש נדבה לצורכי-הציבור. אמר לו העשיר:

רבי, למה טרחת טירחה של-חינם? שמא אין אתה יודע ש"בן-נח"‏[38] אני?

החזיר לו רבי אייזל:

ודאי יודע אני, ש"בן-נח" אתה. אף-על-פי-כן, תמה אני עליך: הן שלושה בנים היו לו לנח, ולמה זה בחרת אתה להיות דווקא חם?

השיגרה העממית "דורשת" את המימרה של רבי יוחנן "בן-נח נהרג על פחות משווה-פרוטה" (עירובין סב, א) במובן זה: קמצן, "בן-נח" נוח לו "שייהרג" ולא יוציא פחות משווה-פרוטה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם