לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

32

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

חנווני היה מאריך ב"אחד" של קריאת-שמע יותר מכל הציבור כולו. אמרו לו:

- שמא כוונות האר"יזל אתה מכוון?

החזיר החנווני:

- כוונות האר"יזל מניין לי? אני אין לי אלא כוונה אחת: יהי רצון ויזמין לי הקדוש ברוך-הוא היום ובכל יום קונים טובים, שאין דרכם להיתגר, וארוויח, אם ירצה השם, "אחד באחד"…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם