לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

319

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

זקן קמצן חלה. הזמין את הרב אליו, כתב צוואה והפריש מהונו ממון הרבה לדברים שבצדקה. תמהו הכל:

קמצן שכמותו נדבנות מופלגה זו מניין לו?

היה שם פיקח אחד ואמר:

מה תימה יש כאן? כלום משלו הוא נותן? משל יורשיו הוא נותן.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם