לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

314

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שני קבצנים-שותפים הטרידו את הבריות בשוק. בא עליהם שוטר ותפסם.

שמך ושם-אביך ושם-משפחתך? – קרא השוטר לאחד מהם והוציא את פנקסו לכתוב פרוטוקול.

גמליאל בן-פדהצור מררי.

ודירתך היכן?

אין לי דירה.

ואתה? – שאל השוטר לתפוס השני.

נחבי בן-ופסי קהתי.

ודירתך היכן?

שוּתפוֹ אני, – השיב התפוּס, – ובדירתו שלו אני יושב...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם