לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

313

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני-קבצן עמד בפתח-עיניים אשר על דרך גן-העיר ופשט ידו לבריות. עבר עליו אדם אחד ואמר לו:

סלח נא, אין לי בכיסי כלום.

גער בו הקבצן:

דלפון שכמותך, מה לך ולגן-העיר? לך עבוד!

לסיפור הבא

לסיפור הקודם