לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

312

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר (לקבצן פושט-יד): בושה וחרפה! בעל ידיים ורגליים כמוך מבקש נדבה. לך עבוד!

קבצן: כבר ניסיתי. אין שום ממש בעבודה. אדרבה…

עשיר: פירוש?

קבצן: אחרי העבודה גדל רעבוני עוד יותר.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם