לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

310

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

בחור עמד ברחוב ושאל צדקה. עבר עליו אדם אחד ואמר לו:

עד שאתה מתבזה על הבריות ומבקש נדבה, מוטב שהיית עובד ואוכל יגיע כפיך... לי יש צורך בפועלים. לפועל גוי אני משלם כתר ליום. אתה, שיהודי אתה, אשלם לך כתר וחצי ליום.

החזיר לו הבחור:

אם נא מצאתי חן בעיניך, מוטב שתיתן לי חצי-כתר ליום, ולעבודתך תיקח לך גוי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם