לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

3

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

אמרו לו לליצן:

- שמא אתה יודע, למה נתן רבי יהודה סימנים במכות, מה רווח הרוויח בזה?

החזיר הליצן:

- ודאי אני יודע. רבי יהודה הרוויח מה שכל יהודי מרוויח – מכות. צאו וחשבו: "דצ"ך" – דם, צפרדע, כינים; "עד"ש" –ערוב, דבר, שחין; "באח"ב" – ברד, ארבה, חושך, בכורות. הרי ש"מכּת", האמורה בבכורות, הרוויח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם