לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

291

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר עשה משתה לכבוד בנו ששב מכרכי-הים מוכתר בכתר-חכמה. נדחק גם עני מחזיר על הפתחים לתוך הבית, והושיבוהו בקצה-השולחן.

בין תבשיל לתבשיל פתח הבן, חתן-המשתה, בדברי-חכמה:

לשעבר היו אומרים: ארץ לעולם עומדת; בא קופרניקוס והוכיח, שהארץ סובבת על צירה...

שקר! – קפץ העני והפסיקו. – אילו כך, היתה הפשטידה שבראש-השולחן מגיעה גם אלי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם