לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

288

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן נכנס אצל עשיר ומצא אותו ואת בני-ביתו מתחילים בסעודה. אמר לו בעל-הבית:

היכבד ואכול גם אתה עמנו.

לא סרב הקבצן ותפס לו מקום בשולחן. וכשנסתכל וראה את המאכלים היפים שלפניו, התחיל מגרד ראשו מחמת תיאבון. אמר לו בעל-הבית:

אם-כן, אתה מטיל כינה בסעודה‏[35]...

השווה: "אמר רבי נחמיה: אם-כן, אתה מטיל קנאה בסעודה", מגילה יב ב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם