לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

276

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שני קבצנים עמדו לפני עשיר. פתח אחד מהם וביקש על חברו:

אדם זה בנם של קדושים הוא ולמתנת בשר-ודם הוא צריך, לא עלינו.

נשמע לו העשיר ותקע נדבה הגונה לתוך ידו של אותו נצרך.

ושכר-טירחה שלי? – שאל הקבצן הראשון.

שכר-טירחה? – תמה העשיר.

הן, – השיב הקבצן, – כלום לא אני טרחתי והבאתי אדם זה אליך?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם