לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

273

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני-קבצן עמד לפני עשיר וקבל על גורלו:

עשיר היה גם הוא, בית מלא כל-טוב היה לו, ונפלה אש מן השמים ושרפה הכל…

שיטה בו העשיר:

אתה בעצמך הכשרת את נזקך. ודאי לא היה לך "ספר רזיאל" בביתך‏[32].

התנצל הקבצן:

היה לי והוא נשרף תחילה…

בית שיש בו "ספר רזיאל" אין האש שולט בו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם